tel. 500 300 422  
komitet@dlaraclawic.pl

Gmina
Racławice

Program Zmian dla Gminy Racławice

Zapraszam do zapoznania się z naszym programem wyborczym 

ZRÓBMY TO DLA RACŁAWIC!

 

 Wzrost aktywności i zaangażowania mieszkańców w sprawy Gminy! Aktywny udział mieszkańców, współpraca i wzrost zaangażowania w lokalne sprawy to klucz do rozwoju Naszej Gminy.

– Chciałbym, abyśmy Wszyscy mięli wpływ na to, na co wydawane są środki publiczne. Wspólnie decydujmy o Naszej Gminie.

– Przywróćmy Fundusze Sołeckie do dyspozycji każdej wsi.

Współpraca oraz identyfikacja Mieszkańców z Gminą zwiększa szanse na rozwój.

Wspólnie możemy zmieniać Gminę na Lepsze.

Jednym z zapomnianych organizacji w Naszej Gminie są Ochotnicze Straże Pożarne. Każda wieś powinna mieć jednostkę straży! Sami powinniśmy zadbać o Nasze bezpieczeństwo, odbudujmy potencjał oraz lokalne społeczności zgromadzone wokół Jednostek Straży Pożarnej.

Wybudujmy remizy i wyposażmy je, by czuć się bezpiecznie.

Drugą z zapomnianych organizacji w Naszej Gminie są Koła Gospodyń Wiejskich. To one niegdyś dbały o rozwój społeczno-kulturalny każdej wsi. Dziś zredukowane do minimum, wspólnie odbudujmy ich potencjał by dbały o naszą kulturę i historię regionu.

Wodociągi Gminne zostały wydane do zarządzania poza Gminę.
Proponuję powrót wodociągów do Gminy oraz powołanie spółki komunalnej, której zadaniem będzie:
- utrzymanie wodociągu
- utrzymanie terenów zielonych wokół Kopca Kościuszki
- czyszczenie rowów wzdłuż dróg Gminnych
- usuwanie namulisk po obfitych opadach deszczu
- połączenie wodociągu Góry Miechowskie z pozostałymi ujęciami wody
- konserwacja oświetlania ulicznego

Co w efekcie przyśpieszy czas realizacji zadań a w dłuższej perspektywie da oszczędności w budżecie Gminy.

Ekologia przede wszystkim. Jednym z kluczowych kosztów w budżecie są rachunki za energię elektryczną. Rozwiązaniem na zmniejszenie kosztów energii elektrycznej jest fotowoltaika.

Proponuję budowę mikro-instalacji fotowoltaicznych na:

- ujęciu wody w Racławicach

- ujęciu wody w Dziemięrzycach

- ujęciu wody w Dosłońcu

- Budynku Urzędu Gminy

- Budynku Szkoły

Kolejnym elementem ekologicznych oszczędności jest wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED. Sukcesywna wymiana oświetlenia wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Nie zapominajmy o budynku szkoły, który wymaga termomodernizacji oraz wymiany poszycia dachowego.

Kultura to nieodłączny element każdej społeczności!

Wszystkie wydarzenia kulturalne to okazja do spotkań i aktywności Naszego społeczeństwa.

-Zwiększmy znaczenie naszego lokalnego święta jakim są "Wybory Chłopa roku", bądźmy dumni z Naszego święta.

-Nie samym chlebem człowiek żyje a rolnik nie tylko rolą, Dożynki Gminne to zwieńczenie ciężkiej pracy na roli, doceńmy Naszych rolników i przywróćmy to święto by wspólnie móc świętować.

-Kolejnym wydarzeniem, które odbudujemy to Gminne zawody jednostek straży pożarnej. Nie tylko służba i dbanie o bezpieczeństwo Naszego regionu ale i chwila rozrywki tak powinna wyglądać aktywność naszej społeczności.

Sport

Od 2003 roku na terenie Gminy działa LKS Kapitol Racławice.

Jako Wójt Gminy obejmę go patronatem i zapewnię:

- Dojazd na mecze

- Wodę dla graczy

- Dofinansowanie do strojów sportowych

Proponuję stworzenie młodzieżowej drużyny strzeleckiej o nazwie "Kosynierzy". Wykorzystajmy potencjał i tradycje militarne naszego regionu. Drużyna strzelecka to doskonałe rozwiązanie o charakterze dydaktycznym, uczy młodzież dyscypliny oraz odpowiedzialności. Dodatkowym atutem jest podniesienie obronności naszej ojczyzny.

Szybki Internet i światłowody

to nie domena naszych sąsiadów. Wybudujmy łącze światłowodowe do naszej Gminy by 100 Mbit było standardem.

Zdrowie

Pediatra, Kardiolog, Ginekolog to podstawowi specjaliści którzy powinni pełnić dyżur w naszym ośrodku zdrowia, a laboratorium do wykonywania podstawowych badań to niezbędne minimum, które w naszym ośrodku zdrowia powinno funkcjonować.

Jako wójt doprowadzę do zwiększenia zakresu świadczonych usług.

Finansowanie inwestycji

Wszystkie zmiany wymagają nakładów finansowych. Kwestie finansowania inwestycji proponuję rozwiązać następująco:

- Straże Pożarne możemy sfinansować ze środków zakładów ubezpieczeń PSP oraz MSWIA

- Inwestycje w termomodernizację, fotowoltaikę możemy sfinansować ze środków Urzędu Marszałkowskiego

- Inwestycję w Oświetlenie LED z oszczędności budżetowych gminy

- Drogi i chodniki z subwencji pochodzących z budżetu państwa

- Internet z centralnych środków przeznaczonych na rozwój infrastruktury budżetu państwa

 

Środki na rozwój są dostępne przy wsparciu Rządu Prawa i Sprawiedliwości  "Wystarczy Chcieć!"